top of page
LZR-ambassadeurs

LZR-ambassadeurs

Jongeren zetten aanpak racisme op de agenda.

Racisme en discriminatie, vaak is het onbewust en het zit verweven in vele structuren in onze samenleving.  Van uitsluiting op de woning- en arbeidsmarkt, tot de gewoontes in het onderwijs.


Dat leidt tot ongelijke kansen. En het is kwetsend. Het is zoals iemand van onze jongeren zegt: “Ik geloof niet dat dat altijd bewust gebeurt met foute intenties, maar het gaat erom hoe het overkomt en dat mensen gekwetst kunnen zijn.”


Leuven wordt steeds diverser. 1 op 2 kinderen geboren in Leuven heeft een diverse achtergrond.

Dat is een realiteit waar we ook binnen het onderwijs mee aan de slag moeten. We willen dat elk kind  zich in Leuven tot zijn vol potentieel kan ontplooien. En dus zoeken we naar manieren om met diversiteit en uitsluiting op school om te gaan.


Zo hebben we een groep jonge geëngageerde ambassadeurs die op school aanspreekpunt zijn. Ze hebben een belangrijke signaalfunctie naar het beleid.


Ik vind het heel belangrijk om te luisteren naar hun ervaringen en hun adviezen. Daarom steun ik hun ambassadeurswerking helemaal. We ondersteunen hen via SOM om met de scholen eerste stappen te zetten en het gesprek aan te gaan.


Want het zoals zij zeggen:  “Bouwen aan een toekomst, daar hebben we allemaal recht op. - Speak up - ”

bottom of page