top of page
Leuvens Entrepreneurs Fonds

Leuvens Entrepreneurs Fonds

Toelage voor wie werkt aan een betere toekomst

Sinds de zomer van 2023 hebben we een fonds voor de toekomst, het Leuvense Entrepreneurs Fonds of kortweg LEF. Het is een toelage voor ondernemende Leuvense organisaties met een vernieuwend project waarmee ze inspelen op een maatschappelijke uitdaging. Organisaties met een project voor de toekomst, dus.


Leuven is de ideale bodem voor dat soort projecten. We hebben met de KU Leuven en de UCLL veel straffe wetenschappers. Daarnaast, en even belangrijk, bruist onze stad van daadkrachtige ondernemers en Leuvenaars met veel zin om een verschil te maken. Heel wat baanbrekende innovaties zijn hier ontstaan. Denk maar aan de doorbraken in kankeronderzoek en de NIPT-testen bij zwangerschappen, de verbeteringen in de technologie voor het opslaan van zonne-energie, de sneltesten voor corona of beveiligingsprogramma's voor allerlei computertoepassingen. Maar ook eerder sociale innovaties komen van Leuvense bodem. Denk aan modellen voor participatie, onderwijsvernieuwingen of vernieuwende aanpak in het welzijnswerk.


Met dit fonds geven we steun aan organisaties die innoveren voor een betere, gezondere, gelijkere en humanere stad van de toekomst.

bottom of page