top of page
image00030_edited.jpg

P R O J E C T E N 

Meer 

Meer onderwjs

O N D E R W I J S 

Huidskleurpotloden

Huidskleurpotloden

Diversiteit bespreekbaar maken in de klas.

Ligo

Ligo

Leren, verbinden, versterken.

Talentenplatform

Talentenplatform

Werkgevers en onderwijspartners samen voor meer talenten

Buddy-project

Buddy-project

Een buddy voor huiswerkbegeleiding.

Zomerschool

Zomerschool

Na een lange zomervakantie vol vertrouwen het nieuwe schooljaar in.

Overdracht stedelijke scholen

Overdracht stedelijke scholen

Stadschool wordt school van het GO!

SOM- Samen Onderwijs Maken

SOM- Samen Onderwijs Maken

Samen voor vernieuwend onderwijs.

School2030

School2030

Klimaat op de agenda van scholen

Kinderkuren

Kinderkuren

Kwaliteitsvolle voor-en naschoolse opvang.

Meer economie

E C O N O M I E 

Ruimte voor ondernemers

Ruimte voor ondernemers

Fysieke ruimte en ondersteuning.

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Ondernemers helpen hun voetafdruk te verkleinen.

International House Leuven

International House Leuven

Leuven internationale stad.

Leuvens Entrepreneurs Fonds

Leuvens Entrepreneurs Fonds

Innovatieve economische initiatieven ondersteunen.

International School Leuven

International School Leuven

Internationale basisschool voor kinderen van expats.

LE(J)ON

LE(J)ON

Netwerk voor Leuvense (Jonge) Ondernemers.

Meer diversiteit

D I V E R S I T E I T  

mmn2.jpg

De Nomade

Een open onthaalhuis voor anderstalige nieuwkomers.

mmn2.jpg

Praktijktesten

Structurele discriminatie op de woningmarkt meten.

mmn2.jpg

Omstanderstraining

Coachingsessies om gepast te leren reageren op racisme en discriminatie.

mmn2.jpg

Nieuwkomersbeleid

Integraal, activerend en met veel respect.

mmn2.jpg

Nederlands leren

Leer-en oefenkansen op ieders maat.

mmn2.jpg

Huidskleurpotloden

Diversiteit bespreekbaar maken.

Meer openbaar groen

O P E N B A A R  G R O E N

mmn2.jpg

Maai mei niet

De bodem voeden en de bijen alle kansen geven.

mmn2.jpg

Groenplan

Planmatig werken om plaats voor groen te vrijwaren

mmn2.jpg

Herfstbladeren recycleren

mmn2.jpg

Onderhoud, aanplant, rooien

Duurzaam beheer voor een biodiverse stad

mmn2.jpg

Park benedenstad

Nieuw groen en water in het hart van de stad.

mmn2.jpg

Kruidtuin

Pracht & praal, al 200 jaar

Meer stadsgebouwen

S T A D S G E B O U W E N 

mmn2.jpg

Duurzaam verbouwen in samenwerking met Dialoog vzw.

Station Wijgmaal

mmn2.jpg

Gratis gekoeld kraantjeswater tappen in 15 stadsgebouwen.

Watertappunten

mmn2.jpg

Extra ruimte voor Leuvense (jeugd)verenigingen

Schietstand

mmn2.jpg

Verbindend onthaalhuis voor nieuwkomers.

Deelgemeentehuis Kessel-Lo

mmn2.jpg

Modern jasje met respect voor erfgoed van Henry Van de Velde.

Renovatie bibliotheek Tweebronnen

mmn2.jpg

Naar een kleinere ecologische voetafdruk

Duurzaam (ver)bouwen

bottom of page