top of page
Digitaal aanmelden

Digitaal aanmelden

Elk kind een gelijke kans op vrije schoolkeuze.

We kunnen het ons bijna niet meer voorstellen, maar een aantal jaar geleden kampeerden ouders voor de schoolpoort om hun kind in te schrijven voor het kleuter- of secundair onderwijs. 


Sommige scholen zijn heel populair en hebben daardoor minder plaatsen dan geïnteresseerde leerlingen. Hét grote nadeel was dat wie een groot netwerk had, veel gemakkelijker 5 dagen kon kamperen dan wie dat niet had. De kansen om in een school van voorkeur terecht te komen waren zeer ongelijk verdeeld. Daarom hebben we in Leuven al snel de kaart van digitaal aanmelden getrokken. Alle ouders geven hun voorkeuren in een centraal systeem in en de computer verdeelt op basis van toeval de kinderen over de scholen van hun voorkeur. 


Een billijke en rechtvaardige manier van werken. De ervaring leerde dat dit systeem, vooral voor het secundair onderwijs, nog beter zou werken als ook scholen uit de omliggende regio’s mee in eenzelfde systeem stappen. 


Dit was een van mijn eerste projecten als ik aantrad als schepen; het aanmeldsysteem nog efficiënter maken.


Onder impuls van, en met behulp van de stad, heeft een netwerk van 72 secundaire scholen uit de regio Vlaams-Brabant en Mechelen zich verenigd in één gezamenlijk digitaal aanmeldsysteem. Intussen zijn ze met 83 scholen.


Dankzij die samenwerking verloopt digitaal aanmelden voor het secundair onderwijs nu heel vlot; 95% van de leerlingen weet onmiddellijk na de eerste aanmeldronde dat ze terecht kunnen in de Leuvense school van 1ste of 2de voorkeur. 


Zo heeft iedereen gelijke kansen om zijn recht op vrije schoolkeuze op te nemen, geen stress meer met kamperen en een grote zekerheid op de voorkeurschool.

bottom of page