top of page
Overdracht stedelijke scholen

Overdracht stedelijke scholen

Stadschool wordt school van het GO!

Tijdens deze legislatuur hebben we het bestuur van de twee stedelijke scholen SKLO en SBLO-Parkschool aan de Geldenaaksebaan overgedragen. We zijn ervan overtuigd dat het personeel en de kinderen meer groeikansen krijgen als ze onderdeel uitmaken van een grotere scholengroep in de stad. Denk aan meer kansen naar digitalisering, uitwisseling van kennis en vorming.


Daardoor kunnen we vanuit de stad onze regierol in het Leuvense onderwijsveld voluit opnemen. Met de focus op nog meer gelijke kansen in alle Leuvense scholen. We willen nog harder inzetten op huiswerkbegeleiding, schoolondersteuners die de brug vormen met welzijnspartners, een toegankelijk buitenschools opvangprogramma met een breed aanbod, gratis gezonde maaltijden op school, enzovoort.


Ik ben ervan overtuigd dat we als stad hier het verschil kunnen maken. Dat we zo alle Leuvense leerlingen meer gelijke kansen  geven. De coronacrisis sterkte me in deze overtuiging – onze onderwijspartners stonden voor enorme uitdagingen. 

We hebben hen hier maximaal ondersteund. Die rol willen we blijven opnemen voor elke school, voor elke leerling.


GO! scholengroep Huis11 heeft het bestuur van de scholen overgenomen. Zij zullen de campus vernieuwen de komende jaren. Samen met het personeel en de ouders zullen zij zoeken hoe zij met een aanbod in gewoon en buitengewoon onderwijs kunnen groeien naar een inclusieve school.

bottom of page