top of page
SOM- Samen Onderwijs Maken

SOM- Samen Onderwijs Maken

Samen voor vernieuwend onderwijs.

Met zijn 72 scholen, universiteit, hogeschool en vele onderwijs- en welzijnspartners is Leuven een echte onderwijsstad. Als we al die expertise en ervaring bundelen, kunnen we echt een verschil maken.


Daarom bestaat SOM, het Leuvens onderwijsnetwerk. Dit netwerk verzamelt al deze partners en expertise. Zij engageren zich om samen onderwijs te maken in Leuven. Zij werken samen aan onderwijsvernieuwing. Het is hun gezamenlijke missie om elk kind aan boord te krijgen en te houden. Als lid van de SOM-raad zet ik mee de prioriteiten voor het Leuvens onderwijsnetwerk voorop. Ikzelf heb vooral veel aandacht voor gelijke onderwijskansen, want elk kind moet het beste uit zichzelf naar boven kunnen halen.


Samen met het netwerk werkten we al aan vroegtijdige schooluitval door gedragsproblemen, omgaan met kinderen met een vluchtverleden, cognitief begaafde kinderen aan boord houden, omgaan met stress in de klas. In de nabije toekomst komt ook armoede en het streven naar een diverse lerarenkamer aan bod. 

bottom of page