top of page
Zoeken

96,9% twaalfjarigen krijgt stoel in Leuvense school van eerste of tweede voorkeur

2.073 jongeren die volgend schooljaar de stap naar het secundair onderwijs zetten, meldden zich de afgelopen weken aan voor een of meerdere Leuvense scholen. Dat gebeurde voor het eerst via een regionaal aanmeldingssysteem. Een computersysteem verdeelt de geïnteresseerde zesdeklassers op basis van hun voorkeur willekeurig over de secundaire scholen. “Zo moeten ouders niet massaal kamperen aan de schoolpoort om hun kind in te schrijven. De resultaten van de toewijzing zijn ondertussen bekend: 96,9% van de kinderen kan terecht in de school van eerste of tweede voorkeur. Met de ouders van kinderen die het systeem geen school toewees, zoeken we zoals andere jaren een oplossing”,zegt schepen van onderwijs Lalynn Wadera


Aanmelden voor meer gelijke kansen Twaalfjarigen die de stap zetten naar een secundaire school in Leuven doen dat via een centraal aanmeldsysteem. “De meeste scholen kozen voor digitaal aanmelden omdat ze denken minder stoelen te hebben dan geïnteresseerde jongeren. Het aanmeldsysteem geeft alle kinderen gelijke kansen op een plaats, want vooraf kamperen is niet haalbaar voor elke ouder”, zeggen Danny Pijls van KS Leuven en Saskia Dekocker van GO! Scholengroep Huis 11.

Tussen 30 maart en 24 april konden ouders hun geprefereerde scholen in volgorde van voorkeur ingeven op de website aanmelden.school. Op 6 mei verdeelde het computersysteem de leerlingen over de scholen. Het hield daarbij zo veel mogelijk rekening met de opgegeven voorkeur. Kinderen die al een broer of zus in een voorkeurschool hebben of van wie ouders in de school werken, kregen voorrang.


Aanmelden met 66 scholen tegelijk Dit schooljaar was het de eerste keer dat 66 scholen uit een brede regio rond Leuven, Mechelen, Tervuren, Vilvoorde en Halle allemaal samenwerkten via één website. “Ouders die scholen uit meerdere regio’s overwegen, konden vanaf dit jaar eenvoudig terecht in éénzelfde systeem”, zegt Johan Vrancken, coördinator van het samenwerkingsverband in Heilig Hartinstituut Heverlee. Dit jaar kozen 591 ouders voor een combinatie van Leuvense scholen en scholen uit de brede regio.

De ruime samenwerking maakt het aanmelden niet alleen eenvoudiger, ouders en kinderen weten nu ook sneller of ze in een school van voorkeur terecht kunnen. In het verleden werd dat proces vertraagd omdat ouders hun keuze uitstelden, wat achteraf nog tot veel verschuivingen leidde. Dit jaar weet 96,9% van de kinderen al onmiddellijk na de eerste toekenning dat ze terecht kunnen in een Leuvense school van eerste of tweede voorkeur. Verleden jaar was dat 91,4%.


1,7% heeft een toekenning voor een school van derde of lagere voorkeur, zij staan op de wachtlijst in scholen van een hogere voorkeur. Als kinderen met een toewijzing voor die scholen toch nog beslissen om zich toch niet in te schrijven, verschuiven de wachtlijsten nog.

1,4% kinderen met interesse voor een Leuvense school kreeg er nog geen enkele toegewezen, dat is veel minder dan de 5,2% verleden jaar. “In een aantal gevallen zijn dat kinderen die enkel de meest gevraagde scholen op hun voorkeurslijstje hebben staan. Daarnaast zijn er kinderen die naast een Leuvense school ook nog aangemeld zijn voor een school in een andere gemeente die nu (nog) niet in ons gezamenlijk aanmeldsysteem zit. Met deze 29 kinderen zoeken we naar oplossingen, zoals we dat ook andere jaren gedaan hebben. Er zijn immers nog 253 plaatsen vrij in verschillende scholen in Leuven”, zegt schepen Wadera.

“De toekenning aan de voorkeurschool is dit jaar veel sneller verlopen, de samenwerking heeft zijn positief effect duidelijk laten voelen,” vat Johan Vrancken samen.


Aanmelden in coronatijd Op 13 maart hadden nog niet alle scholen hun opendeurdag gehouden. “We overwogen met alle partners om de aanmeldperiode uit te breiden. Maar omdat het onzeker bleef of opendeurdagen wel mogelijk zouden zijn in mei of juni, is de timing gebleven wat ze is”, zegt Jos Vaesen van het Lokaal Overleg Platform Leuven (LOP). “Scholen waren creatief en organiseerden online rondleidingen, zodat ouders en kinderen het programma konden bekijken en de sfeer opsnuiven. “Dit is gelukt dankzij de veerkracht van de scholen, de ouders en de kinderen.”


Volgende stappen De ouders kunnen hun kind tot en met 5 juni inschrijven in de school waarvoor ze een toekenning hebben, in de meeste scholen zal dat online gebeuren. Zo reserveren zij definitief de plaats in de secundaire school waar hun kind volgend schooljaar zal starten. Met het coronavirus in het land is het momenteel nog niet duidelijk hoe die overstap concreet vorm zal krijgen. “Met de goede wil en de creativiteit die we de voorbije weken al gezien hebben, vertrouwen we erop dat de kinderen een goed onthaal gaan krijgen”, besluit schepen Wadera.

2 weergaven0 opmerkingen

Opmerkingen


bottom of page