top of page
Zoeken

Lab’Oh zoekt de verwondering op met kunstkabinetDit schooljaar richtte Basisschool Lab’Oh een verwonderkamer in dankzij een innovatiepremie van stad Leuven. De school is overtuigd dat de basis van leren ligt bij verwondering en experimenterend op zoek gaan. Daarom richtte ze deze ruimte in. Kinderen én leraren leren er stil te staan bij hun creativiteit en nieuwsgierigheid en gaan ermee aan de slag. Naast de traditionele invulboeken neemt de verwonderkamer ondertussen een belangrijke plaats in op de school.


Met een afsluitende tentoonstelling geeft Lab’Oh nu ook andere scholen, ouders en kinderen de kans om de kamer te ontdekken en te ervaren hoe kunst en cultuurbeleving naadloos samengaan met leren. En vooral hoe de wisselwerking tussen kennis en kunst energie geeft.


“De verwonderkamer is het soort project waar we nood aan hebben in Leuven en dat we met onze innovatiepremie voor ogen hadden. Lab’Oh bracht twee verschillende werelden, die van onderwijs en kunst, samen en toonde hoe dit meteen zorgt voor een vernieuwende en verfrissende wind. Heel fijn dat ze nu ook andere Leuvense scholen uitnodigen om te komen kijken en van hen te leren. Ik hoop dat ze die scholen inderdaad kunnen inspireren. Want ook zij zullen kunnen rekenen op steun van de stad om een onverwachte samenwerking op te zetten of iets nieuws uit te proberen. Ons onderwijs wordt alleen nog beter en inclusiever met dit soort projecten.”

Lalynn Wadera


Kunst- en rariteitenkabinet

Lab’Oh haalde haar inspiratie bij de kunst- en rariteitenkabinetten. Die zijn in de Renaissance ontstaan om verzamelaars te vermaken. Tegenwoordig zijn kunst- en rariteitenkabinetten vooral een inspiratiebron voor kunstenaars en een educatief alternatief om kinderen tot leren te brengen. Dat is wat de school met het project wil bereiken. Met kunstcreatie de verwondering van kinderen en leerkrachten vastpakken en aanwakkeren, in de verwonderkamer maar evengoed in de wiskundeles. Door vanuit die verwondering te vertrekken, kunnen ze samen experimenteren en ontdekken. ​​​​“Wij geloven dat we door ons onderwijs hierop te enten, de verbeeldingskracht bij onze kinderen sterk kunnen ontwikkelen. We doen dit door hen te stimuleren om uit hun comfortzone van hun eigen denken, doen en oordelen te stappen. Zo leren we hen voorbij de eigen grenzen te kijken van wat zij als ‘normaal’ beschouwen. Kunst zetten we daarbij in als belangrijke hefboom. We moedigen onze kinderen aan en begeleiden hen om een eigen droom te realiseren. De slagzin van onze school is niet voor niets ‘Dromen met je ogen open’”, zegt directeur Jimmy Ven.


Kunst en school dichter bij elkaar​

“Kunst wordt hiermee niet alleen geïntegreerd in onze vakken muzische vorming maar evengoed bij wiskunde, Nederlands, lichamelijke opvoeding en wereldoriëntatie", vertelt projectcoördinator Kristel Meeus. ​ "Tijdens inspirerende workshops hebben onze leerlingen en leerkrachten kennisgemaakt met diverse kunstvormen en technieken. Ons team bedacht vervolgens creatieve manieren om deze waardevolle technieken van verwondering en verbeelding in hun volledige lessenpakket toe te passen. We streven ernaar om een rijke, inspirerende leeromgeving te creëren waarin kunst en onderwijs hand in hand gaan."


Lab’Oh werkte samen met kunstenaar en lerarenopleider in UCLL Karen Vander Elst om verbeelding en verwondering een prominente plaats te geven in de onderwijspraktijk.


“Ook voor mij was dit een leerrijke ervaring, vooral omdat we kunst hebben binnengebracht in de lessen Frans of wiskunde. Zo zijn de kinderen aan de slag gegaan met dans om vlakke figuren te maken. Die kinderlijke verwondering is ook verrijkend voor mij als kunstenaar. Zo zag een leerling een boterham met confituur in een schilderij van Rothko. Zo had ik het nog nooit bekeken”

Karen Vander Elst
1 weergave0 opmerkingen

Comments


bottom of page