top of page
Zoeken

Leuven stapt mee in onderzoek rond luchtreiniging in klaslokalen

Leuven stapt mee in een grootschalig bouwfysisch-virologisch onderzoek naar luchtreiniging in klaslokalen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat bepaalde luchtreinigers de aerosolconcentraties in binnenruimtes aanzienlijk reduceren, en dus ook het besmettingsrisico op Covid-19. Dit project onderzoekt of luchtfiltering kan voorkomen dat hele klassen besmet geraken. Drie Leuvense scholen nemen deel aan het onderzoek. De stad neemt de kosten voor de luchtreinigers op zich.

Leuvense scholen konden zich de afgelopen weken kandidaat stellen om mee te werken aan het onderzoek. Drie scholen krijgen nu luchtreinigers verdeeld over vier tot vijf klassen. Het gaat om Pee & Nel, De Zevensprong en Sancta Maria.


Bij de keuze van de scholen is vooral gekeken naar het type lokalen dat ze hebben. “Voor het onderzoek is het belangrijk om klaslokalen met luchtfilter te vergelijken met klaslokalen zonder. Daarom kozen we voor scholen met meerdere klaslokalen van vergelijkbare grootte en vorm en voor scholen die meerdere klassen van dezelfde leeftijd hebben. Ook scholen die momenteel moeite hebben om de CO2-waardes onder controle te houden zijn interessant. Bij hen kunnen we de verandering heel duidelijk zien”, verduidelijkt schepen van onderwijs Lalynn Wadera. “Aan de hand van de resultaten van het onderzoek bekijken we wat we kunnen doen voor alle Leuvense scholen. Als we met een kleine inspanning kinderen in de toekomst zo lang mogelijk op school kunnen houden, nemen we vanuit de stad graag deze pioniersrol mee op“, zegt schepen van onderwijs Lalynn Wadera.


90 tot 95% minder aerosolen in de lucht  Eerder wetenschappelijk onderzoek van onder meer de KU Leuven heeft namelijk aangetoond dat bepaalde, kwaliteitsvolle luchtreinigers de aerosolconcentraties in binnenruimtes aanzienlijk reduceren met zo’n 95%, en bijgevolg ook het besmettingsrisico. Met dit onderzoek willen de wetenschappers nagaan hoezeer zo’n toestel besmettingen kan terugdringen in klaslokalen met een twintigtal kinderen. “Op basis van onderzoek hebben we een aantal kwaliteitsvereisten voor luchtfilters opgesteld. We vragen aan de scholen om goede en voldoende sterke luchtfilters te plaatsen. Doorheen het onderzoek gaan wij ter plekke om metingen te doen en types klaslokalen met elkaar te vergelijken. Zo willen we naar de toekomst toe betrouwbaar kunnen zeggen welke type luchtfilter het best werkt voor welk type klas en lokaal”, zegt prof. dr.ir Bert Blocken (TU Eindhoven en KULeuven) die het project samen met Prof. dr. Marc Van Ranst (KULeuven en GEMS-lid) lanceerde.


Praktisch De impact op de dagelijkse werking van de deelnemende scholen is beperkt. “De stad kiest, in samenspraak met de onderzoekers, een geschikt type luchtreiniger. Die laten we in enkele klassen plaatsen. De klasleerkracht moet er elke dag voor zorgen dat het apparaat aan staat. Daarnaast moeten ze registreren wanneer het raam heeft open gestaan en hoeveel kinderen zich ziek melden omwille van COVID”, zegt schepen Wadera.

“Die inspanning weegt absoluut niet op tegenover het grote voordeel dat we hopen te krijgen”, klinkt het bij de scholen. “Afstandsonderwijs raakt onze meest kwetsbare leerlingen. Een veilige omgeving creëren voor onze kinderen zodat we het normale klasleven terug kunnen hervatten, en alle kinderen weer alle kansen krijgen, is onze grootste droom”, verduidelijken Jan Leenaerts, directeur van Sancta Maria en Annick Tricot, directeur van Pee & Nel.

Ook wanneer de coronapandemie voorbij is, blijft gezonde lucht voor iedereen een prioriteit. “Een gezond klasklimaat geeft zuurstof aan de hersenen, die ons denken en doen sturen, waardoor we kunnen zijn wie we zijn, en dat voedt dan weer het klasklimaat”, vult Kwinten Keulemans, coördinator van De Zevensprong, aan.


Geen dag te vroeg “We zijn blij dat we aan dit ambitieus onderzoek kunnen meewerken. Dit komt geen dag te vroeg”, zegt schepen Wadera. “In de scholen circuleert het virus momenteel erg fel. Verschillende klassen en soms gehele scholen hebben we moeten sluiten. Er is nood aan perspectief en duurzame oplossingen. We willen graag een schakel zijn in de zoektocht naar een oplossing om viruscirculatie terug te dringen,” klinkt het bij de stad en de scholen.

1 weergave0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page