top of page
Zoeken

Lezingenreeks ‘Onze Koloniale Erfenis’ gaat van start

De organisatie van een verbindend initiatief over dekolonisatie was een van de vijf ideeën die de stad weerhield na een oproep in 2021 om de publieke ruimte diverser in te richten. De voorbije maanden kreeg het initiatief verder vorm met een lezingenreeks ‘Onze Koloniale Erfenis’. Gedurende vier avonden kunnen Leuvenaars leren en uitwisselen over de impact van het koloniaal verleden op de samenleving. Daarbij komen uiteenlopende stemmen en thema’s aan bod.


“Intussen leven we met meer dan 170 nationaliteiten samen in Leuven. Dat koesteren we en zien we als een kracht. We willen dat zij zich allemaal thuis voelen in onze stad. Daarom stelden we ons de vraag: hoe kunnen we straten, pleinen, parken inrichten zodat ze een weerspiegeling zijn van de diverse samenleving van vandaag? Hoe kunnen we even stilstaan bij de koloniale geschiedenis of de huidige globale samenleving? Daarop lanceerden we een oproep. Eén van de geselecteerde ideeën was een verbindend initiatief over dekolonisatie. Dit idee werd in samenspraak met Peter Verlinden en Marie Bamutese, indieners van het idee, verder verfijnd. Voor de uitvoering namen we Avansa Oost-Brabant onder de arm”, vertellen schepen van diversiteit Lalynn Wadera en schepen van mondiaal beleid Lies Corneillie. “Iedereen mee aan boord en aan het roer! Een faire multidiverse samenleving is nog geen feit”, reageert Liesbeth Provoost, directeur van Avansa Oost-Brabant.


Met de lezingenreeks willen de stad en Avansa Oost-Brabant het publieke debat over het koloniaal verleden en de impact ervan op verschillende domeinen, zoals onderwijs, kunst, cultuur en internationale samenwerking, extra zuurstof geven. “Het koloniale verleden is geen afgesloten geschiedenis. We worden er ook vandaag nog allemaal door beïnvloed. En helaas voedt die erfenis nog steeds de ongelijkheid in onze samenleving. Hoe stoppen we dat en hoe gaan we daar mee om? We geloven dat door de veelzijdigheid van het concept dekolonisatie te belichten en het debat erover aan te zwengelen, er meer wederzijds begrip komt en mensen en organisaties geïnspireerd worden om met dekolonisatie aan de slag te gaan”, vertelt schepen Corneillie.


Programma De eerste sessie vond afgelopen week al plaats en focuste op onderwijs. "Met onderwijs kunnen we het verschil maken op langere termijn. Als we onze kinderen via het onderwijs kritisch en realistisch leren kijken naar de koloniale geschiedenis ", zegt schepen van onderwijs Lalynn Wadera. "Tegelijk wilden we met deze sessie ook zoeken naar manieren om het onderwijs beter te laten inspelen op de toenemende diversiteit. Want alle cijfers leren ons dat kinderen met een migratieachtergrond verhoudingsgewijs meer in arbeidsmarktgerichte opleidingen zitten en meer uitvallen op school. Het is onze uitdaging om die drempels te vinden en weg te nemen, zodat elk kind de kans krijgt om te leren en te groeien, ongeacht de afkomst."


“In het onderwijs is er nood aan meer diversiteit in het korps en aan co-teaching van verschillende leerkrachten met diverse achtergronden. Zo kunnen ongelijke verhoudingen weggewerkt worden”, aldus één van de deelnemers. Het verslag van de eerste sessie vind je hier.


Praktisch ​De volgende sessie focust op kunst en cultuur en vindt plaats op dinsdag 17 oktober. Op 21 november is er een sessie over opvoeding gepland en op 19 december een laatste lezing over internationale samenwerking.

Deelname aan de lezingen is gratis. Je kan deelnemen aan de hele reeks of aparte avonden naar keuze. De deuren openen telkens om 19 uur. De avond gaat van start om 19.30 uur. De lezing op 17 oktober vindt plaats in Studio Stad in het historische stadhuis. De sessies in november en december verhuizen naar Studio Corso.


Foto © Paulina Januszewska

3 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page