top of page
Zoeken

Stad Leuven ondersteunt scholen voor veilige en vlotte heropstart

Leuvense basis- en secundaire scholen hebben zich de voorbije weken grondig voorbereid op de stapsgewijze heropstart van de lessen vanaf vandaag, na acht weken lockdown. Enkele leerjaren starten opnieuw met de lessen en daarnaast blijft de opvang overdag open voor ouders die buitenshuis werken en geen alternatief hebben. Scholen organiseren zich om dit veilig te laten verlopen. De stad Leuven ondersteunt hen daarbij zo veel mogelijk. “De scholen openen is een enorme stap. De kinderen en de leerkrachten zijn er helemaal klaar voor. Vanuit de stad vinden we het enorm belangrijk om scholen te ontzorgen voor praktische zaken waar we kunnen. Zo kunnen scholen zich volledig op hun project met de leerlingen focussen. Is er een praktisch probleem, dan zoeken we graag mee hoe we hen kunnen helpen. Want de opstart moet veilig verlopen, we willen dat kinderen hun leerkracht en hun vrienden terug kunnen zien en dat ouders hun kinderen met vertrouwen naar de opvang kunnen brengen”, zegt schepen van onderwijs Lalynn Wadera.


Vlaamse richtlijnen De stad ondersteunt de scholen om de heropstart mee te realiseren binnen de contouren die de Vlaamse minister van onderwijs vastlegde. Dat betekent dat de scholen, vanaf 15 mei op proef en vanaf 18 mei echt, de lessen mogen opstarten voor enkele leerjaren. De lessen mogen plaatsvinden in groepjes van maximaal 14 kinderen en leerlingen moeten regelmatig hun handen kunnen wassen en minimum anderhalve meter afstand kunnen houden.

Vanaf 18 mei kunnen naast kinderen van ouders met een essentieel beroep en kinderen in kwetsbare situaties ook kinderen van ouders die buitenshuis werken en geen alternatief hebben overdag in de opvang terecht. In die opvang gelden dezelfde veiligheidsmaatregelen. “We verwachten dat het aantal kinderen dat overdag naar de opvang komt, de komende weken gaat toenemen. We begrijpen dat ook andere ouders nood hebben aan perspectief, maar we kunnen niet anders dan gefaseerd opstarten om de richtlijnen te volgen om de veiligheid te kunnen garanderen”, zegt schepen van onderwijs Lalynn Wadera.


Een intensieve samenwerking “Sinds 13 maart zijn scholen in een rollercoaster terechtgekomen waarin ze bijna wekelijks hun aanpak hebben bijgestuurd. Ze hebben zich enorm flexibel opgesteld en ze bleven moedig zoeken om zo veel mogelijk kinderen aan boord te houden”, zegt schepen van onderwijs Lalynn Wadera. De stad organiseert wekelijks overleg met alle scholen om hun vragen en noden te bespreken. “Scholen mogen niet het gevoel hebben dat ze dit alleen moeten doen. We doen dit samen, want alleen dan lukt het. Het is belangrijk dat leerkrachten, ouders en kinderen veilig terug naar school kunnen.”

De stad heeft de voorbije weken het traject samen met de scholen afgelegd en acties opgezet waar nodig. Dit is wat de stad in deze fase van heropstart voorziet.


Beschermingsmateriaal voor veilige opstart “Om de scholen te ontzorgen, organiseerden we vanuit de stad een samenaankoop voor alcogel, handschoenen en materiaal om looprichtingen aan te duiden. Daarnaast schonken we mondmaskers, zo kunnen leerkrachten veilig werken”, zegt schepen Wadera.


Sensibiliseringsacties op maat van kinderen en jongeren Om hen te helpen om zich aan te passen aan de nieuwe context in hun vertrouwde schoolomgeving, ontwikkelde de stad een frisse communicatiecampagne op maat van kinderen en jongeren, met affiches en vloerstickers. De jongerencampagne geeft erkenning aan het gevoel van sociaal isolement dat veel jongeren nu hebben. De kinderen in het basisonderwijs leren spelenderwijs de preventieregels. Zij zullen aan de hand van opdrachten de strijd aangaan tegen “de Vier Ussen” , onder andere door goed handen te wassen en voldoende afstand te houden.


Veilig door de stad naar de school “De politie, de gemeenschapswachten en ander stadspersoneel zullen aanwezig zijn in de stad en bij de schoolpoorten. Leerlingen en ouders krijgen van hen tips om veilig naar school te wandelen en te fietsen”, zegt burgemeester Ridouani. Daarnaast helpt de stad om de schooltoegang in te richten door op drukke plaatsen de looppaden aan te duiden met signalisatie zoals nadarhekken. De stad blijft ook continu in overleg met De Lijn, zo kunnen jongeren zelfstandig en veilig het openbaar vervoer nemen naar de stad.


Personeel en ruimte voor opvang Met de heropstart van winkels en andere activiteiten, valt te verwachten dat meer en meer ouders overdag hun kinderen naar de opvang op school zullen brengen. De scholen zorgen in eerste instantie zelf voor de opvang overdag. De stad staat klaar om hen te ondersteunen. Bij een tekort aan lokalen op school, zoekt de stad mee naar locaties in de buurt. “Bij een personeelstekort zullen de medewerkers van KinderKuren, onze voor- en naschoolse opvang, overdag komen helpen”, zegt schepen van Zorg en Welzijn Bieke Verlinden. “Zo zijn ouders zeker van voldoende en kwaliteitsvolle opvang.”

Daarnaast spreekt de stad organisaties met veel ervaring in kinderbegeleiding en -animatie zoals socio-culturele organisaties, jeugdwerk en studenten uit lerarenopleidingen aan om bij te springen waar nodig. Ook andere Leuvenaars met wat vrije tijd en ervaring met kinderen zijn welkom. Wie zich kandidaat wil stellen vindt meer info op Leuven helpt.

2 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page