top of page
Zoeken

Stad Leuven plant vijfde buurtbos aan de Sneppenstraat


Deze namiddag zakten enkele buurtbewoners af naar de lokalen van de scouts van Vlierbeek om er samen met de stad een buurtbos aan te planten. Het is het vijfde buurtbos dat de stad Leuven aanplant. Veertien hoogstammige bomen en 415 stuks bosgoed en struiken gingen er de grond in. ​ Er werden ook enkele takkenwallen aan de inkom en langs de fietsenstalling geplaatst. Mooi en handig om het snoeihout ter plekke in te verwerken. De eerste twee buurtbossen plantte de stad zelf aan tijdens de coronaperiode. ​ Daarna heeft de stad er telkens een warm en verbindend moment van gemaakt. Want naast een plek voor verkoeling en zuivere lucht, is een buurtbos ook een plek om mensen samen te brengen.


“Het was onze ambitie om zo dicht mogelijk bij de buurten plek te vinden voor vijf buurtbossen. Wat de buurtbossen gemeen hebben, is dat er veel bomen en ander plantgoed op een kleine oppervlakte staan. Tegelijkertijd is geen enkel van de vijf buurtbossen hetzelfde. We zoeken naar manieren om het te integreren in de omgeving”, weet schepen van openbaar groen, Lalynn Wadera. “Een buurtbos aanplanten is de ideale manier om toch voldoende bomen en ander bosgoed tot in de stad te brengen. Dat is nodig, want het groen in de stad zorgt voor extra zuurstof, verkoeling en het geeft rust.”


Meer dan 6.000 extra bomen dankzij de buurtbossen​

De hoeveelheid extra groen die in de buurtbossen geplant wordt is indrukwekkend. Voor het buurtbos aan de Sneppenstraat kocht de stad 14 hoogstammige bomen en 415 stuks bosgoed en struiken aan. ​ “Als we de bomen in de vijf buurtbossen samentellen, dan komen we op 6.511 nieuwe bomen in de stad, waarvan 2.700 al grote exemplaren”, weet schepen Wadera.


Gelijkenissen en verschillen​

De buurtbossen hebben met elkaar gemeen dat er tussen de duizend en de tweeduizend planten op een kleine oppervlakte staan. Die kunnen de eerste jaren ongeremd groeien. Het onderhoud aan het bos is in die periode minimaal. Tegelijk heeft elk buurtbos zijn eigenheid. De eerste buurtbossen, aan de Désirée Mellaertslaan en aan het Lemmekensveld zijn bossen waar alle planten heel compact op elkaar staan. Het buurtbos aan de Centrale Werkplaatsen is relatief groot en uitgespreid over verschillende vlakken. Uniek ook is de bloemenweide daar. Aan de Armand Meyswijk is het vooral de aanplantmethode die vernieuwend is. Daar staan de bomen en planten in clusters, of juister gezegd in ‘kloempen’, aangeplant. Het buurtbos aan de Scoutslokalen in Vlierbeek onderscheidt zich dan weer door de takkenwallen en de wadi, een groene greppel waar regenwater in samenkomt en van waaruit het water geleidelijk in de bodem kan sijpelen.


De stad blijft verder zoeken naar plekken waar het mogelijk is om buurtbossen aan te planten.


4 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page