top of page
Zoeken

Stad versterkt scholen in strijd tegen kansarmoede 

Met de start van het nieuwe schooljaar lanceert stad Leuven een nieuw initiatief om scholen te versterken in hun strijd tegen kansarmoede en vóór gelijke kansen voor elk kind. Leuvense scholen – van zowel het basis-, secundair als buitengewoon onderwijs – kunnen via de stad een begeleidingstraject krijgen om de kloof tussen de school en gezinnen in armoede te dichten. Stad Leuven investeert hiervoor in de opleiding van drie lokale trainers die in en met de Leuvense scholen een bewust kosten- en armoedebeleid gaan uitwerken. De stad werkt voor deze opleiding samen met de gespecialiseerde vzw Krijt.


“Ook in onze stad zien we een stijgend aantal onbetaalde schoolfacturen en meer financiële stress bij zowel ouders als scholen zelf. Door de oplopende schoolkosten dreigen sommige leerlingen geen schoolboeken meer te kunnen kopen of hun favoriete studierichting niet te kunnen kiezen. Dat willen we te allen tijde vermijden, in Leuven willen we elke leerling aan boord”, zegt schepen van onderwijs Lalynn Wadera.


"Armoede en sociale uitsluiting stoppen inderdaad niet aan de schoolpoort”, zegt Bieke Verlinden, schepen van welzijn en wijkwerking. “Ze hebben een impact op de leer- en ontwikkelingskansen van kinderen. Daarom startten we vorig jaar met brugfiguren op school, die de brug slaan tussen school, gezinnen, buurt en organisaties.” ​ ​ ​

“Scholen doen al heel wat om de kosten te drukken en in te spelen op vragen, en het is net door er mee bezig te zijn dat ze nood hebben aan extra inzichten en ondersteuning”, zegt schepen van onderwijs Lalynn Wadera. ​


Traject bij Krijt  ​ ​ ​Om snel op die vraag naar ondersteuning in te spelen, laat de stad nu drie medewerkers van Leuvense welzijnsorganisaties - met name buurtwerk ‘t Lampeke, Huis van het Kind Leuven en Buurtcentra Leuven – een opleiding volgen bij het gespecialiseerde Krijt vzw. Tijdens een intensieve training leren deze welzijnswerkers er concrete tools om leerkrachten en directies te sensibiliseren rond het thema kansarmoede. Zij zullen wat ze leren nu op hun beurt overdragen op de scholen. ​


Omdat ze geconfronteerd zullen worden met complexe situaties, kunnen ze blijvend terugvallen op de hulp van Krijt. “We bieden vier intervisies aan in de scholen en elke deelnemer krijgt een buddy, een trajectmedewerker van onze vzw, die ze steeds mogen contacteren bij vragen”, vult Colette Victor, coördinator van vzw Krijt aan. ​ ​


Leuvense scholen die interesse hebben, kunnen een begeleiding door deze armoede-experten aanvragen. ​ “Zo kunnen we samen ervoor zorgen dat kinderen in armoede hun schoolboeken kunnen kopen en aan een schooluitstap deelnemen. Daarnaast kunnen leerkrachten leren een armoede situatie beter te begrijpen en komen ze te weten welke organisaties allemaal rond een gezin in armoede staan”, aldus schepen Wadera. ​ ​
5 weergaven0 opmerkingen

Comentários


bottom of page