top of page
Nederlands leren

Nederlands leren

Leer-en oefenkansen op ieders maat.

Leuven telt bijna 170 verschillende nationaliteiten. Nederlandsis de taal die de diverse Leuvense   samenleving verbindt. Wie zijn Nederlands goed beheerst, legt gemakkelijker contacten in de stad. Het wordt gemakkelijker om zelfstandig op zoek te gaan naar hulp, een sportclub, een opleiding, een job, …


Taallessen Nederlands

Daarom voorzien we een heel divers aanbod voor anderstalige nieuwkomers in Leuven. Iedereen kan hier op zijn maat Nederlands leren. Het gaat van eenvoudige taallessen bij Ligo of een CVO, over gevorderde en snellere cursussen bij CLT tot oefensessies met gesprekstafels bij de stad, aangepast aan de noden en behoeften.


Met aandacht voor meertaligheid

Omgekeerd zoeken we ook naar manieren om de troeven van de meertaligheid in onze stad te zien en in te zetten. In de maandelijkse ‘Bab(b)elsessies’ spreken Nederlandstalige met anderstalige Leuvenaars. Een unieke kans om je Frans, Engels of Arabisch in een gewoon gesprek te oefenen. En voor de anderstaligen is het een fijne kans om hun moedertaal te tonen.

In onze Leuvense scholen werken we samen met de experten van CTO. Scholen krijgen begeleiding op maat om te komen tot een beleid waar leerlingen die thuis meertalig opgroeien optimaal kunnen leren in het Nederlandstalig onderwijs, en tegelijk de andere thuistalen te beleven.

bottom of page