top of page
image00030_edited.jpg

P R O J E C T E N 

IN DE KIJKER

Onderwijs

O N D E R W I J S 

Brugfiguren

Brugfiguren

Extra helpende handen op de scholen.

Voedselprojecten

Voedselprojecten

Een gezonde maaltijd op school, voor élk kind.

Innovatiepremie

Innovatiepremie

Samen maken we het onderwijs van morgen.

Groenplaatsen

Groenplaatsen

Van stenen vlaktes tot groene speelzones.

Digitaal aanmelden

Digitaal aanmelden

Elk kind een gelijke kans op vrije schoolkeuze.

Leren in de stad

Leren in de stad

De stad als levend handboek.

E C O N O M I E 

Economie
maakleerplek

maakleerplek

Maken, leren & werken aan de Vaart.

Sociale economie

Sociale economie

Een werkbare en waardevolle job voor iedereen.

Ruimte voor ondernemers

Ruimte voor ondernemers

Fysieke ruimte en ondersteuning.

LE(J)ON

LE(J)ON

Netwerk voor Leuvense (Jonge) Ondernemers.

Starterspremie

Starterspremie

Beginnende ondernemers op weg helpen.

Leuvens Entrepreneurs Fonds

Leuvens Entrepreneurs Fonds

Innovatieve economische initiatieven ondersteunen.

Diversiteit

D I V E R S I T E I T  

mmn2.jpg

De Nomade

Een open onthaalhuis voor anderstalige nieuwkomers.

mmn2.jpg

Praktijktesten

Structurele discriminatie op de woningmarkt meten.

mmn2.jpg

Omstanderstraining

Coachingsessies om gepast te leren reageren op racisme en discriminatie.

mmn2.jpg

Nieuwkomersbeleid

Integraal, activerend en met veel respect.

mmn2.jpg

Nederlands leren

Leer-en oefenkansen op ieders maat.

mmn2.jpg

Huidskleurpotloden

Diversiteit bespreekbaar maken.

Openbaar groen

O P E N B A A R  G R O E N

mmn2.jpg

Vijvers van Bellefroid

Genieten van de rust en de natuur vlakbij de stad

mmn2.jpg

Philipssite

55 klimaatbomen, en ruimte voor sport-en spel.

mmn2.jpg

Buurtbossen

Meer groen, dichtbij de Leuvenaars

mmn2.jpg

Heuvelhofpark

Groene parel krijgt stevige opknapbeurt.

mmn2.jpg

Geveltuinen

Elke Leuvenaar draagt bij aan een groenere stad.

mmn2.jpg

Kasteelpark de Bunswyck

Van privé-domein naar openbaar park voor alle Leuvenaars.

Stadsgebouwen

S T A D S G E B O U W E N 

mmn2.jpg

Molens Van Orshoven

Maken leren en werken aan de Vaart.

mmn2.jpg

Lokalenverhuur

14 locaties te huur voor Leuvenaars en verenigingen.

mmn2.jpg

Scheutsite

Plaats van verbinding voor scholen en verenigingen.

mmn2.jpg

Kasteeldomein De Bron

Nieuwe thuis voor jongerencentrum Cidar.

mmn2.jpg

Paul Van Ostaijensite

Totaalrenovatie & energieneutrale nieuwbouw.

mmn2.jpg

Duurzaam (ver)bouwen

Naar een kleinere ecologische voetafdruk

bottom of page