top of page
Omstaandertainingen

Omstaandertainingen

Leren reageren op kwetsend gedrag

Gepast en veilig reageren op gedrag waarvan je voelt dat het ongepast of kwetsend is, dat kan je vanaf nu leren in Leuven.


Op de bus, in de supermarkt, op het speelplein, in de school, jeugdvereniging of sportclub: ook in Leuven komt ongepast gedrag, discriminatie of racisme voor. We merken dat mensen die getuige zijn van racistisch en discriminerend gedrag vaak niet weten hoe zij goed kunnen reageren. 


Achteraf denk je dan: "hoe had ik beter kunnen reageren?”


Daarom kunnen Leuvenaars nu omstanderstrainingen volgen. Er zijn sessies die geregeld gepland staan, of ze kunnen als organisatie een opleiding op maat aanvragen.  Ze zijn een echt succes. Intussen volgden al … Leuvenaars de opleiding.


Voor scholen, jeugdverenigingen, buurtcomités, sportclubs en andere groepen is er ook een spel, het ‘Got your Back-spel’. Een begeleider die een opleiding volgde neemt de leiding. De deelnemers ervaren tijdens het spel in welke situaties discriminatie zoal voorkomt en wat het betekent, hoe het voelt. Daarna gaan ze in gesprek over hoe ze hierop als getuige, als omstaander kunnen reageren om het mikpunt te tonen dat het niet alleen staat. Elke Leuvense secundaire school heeft enkele exemplaren van het spel. En het is op uitleenbasis beschikbaar in de verschillende Leuvense bibliotheekfilialen.


bottom of page