top of page
International House Leuven

International House Leuven

Leuven internationale stad.

Leuven telt heel wat expats. Velen onder hen zijn slechts enkele jaren in Leuven terwijl ze hier studeren of onderzoek doen. Vervolgens keren ze terug naar het land van herkomst.


Het is voor Leuven, de kennisinstellingen en bedrijven erg belangrijk om dit internationaal talent aan te trekken. Want zij bouwen mee aan de innovatieve hoofdstad die Leuven is. 


Daarom richtten we voor de expats het International House Leuven op. Hier vinden zij gemakkelijk antwoorden op hun vragen rond huisvesting, sport- en cultuurbeleving, opleiding van hun kinderen, tewerkstelling van hun partner enzovoort.


Omdat ik het belangrijk vind dat iedereen zijn talent kan inzetten in de stad, werkten we coachingtrajecten uit voor de partners van expats. Die zijn erg succesvol. 


Daarnaast is er een loopbaanbegeleidingstraject dat hen helpt om ook een betaalde of vrijwillige job vinden waarin ze zich kunnen ontplooien en zinvol kunnen bezig zijn.

bottom of page