top of page
Ruimte

Ruimte

Fysieke ruimte en ondersteuning voor ondernemers

Ondernemers die zich in Leuven vestigen, doen dat om diverse redenen. Omdat hier veel studenten afstuderen, omdat onderzoekers hier veel vooruitstrevend onderzoek neerzetten, omdat de afstand in de stad klein is, … Omdat het Leuvens ecosysteem interessant is voor hen.


Ik wil ondernemers helpen om hun plek in onze stad te vinden. Dat doe ik door mee te zoeken naar ruimte. Letterlijk: plek, lokalen, gebouwen. En figuurlijk: ruimte voor wisseling met onderzoekers, andere bedrijven, organisaties met expertise in ondernemerschap, opleiding, duurzaam ondernemen, enzovoort. Ik wil hen kansen geven voor kruisbestuiving. Om te groeien als ondernemer.


Daarom investeren we met de stad mee in een nieuw incubatiecentrum aan het wetenschapspark in Arenberg. Ondernemers kunnen hier samenwerken met onderzoekers. Zij zetten innovatieve concepten om naar concrete producten en diensten. Met Leuven-Noord komt er langs de Eenmeilaan een wetenschapspark. Voor samenwerking tussen kennisbedrijven. Aan de Vaart ligt de focus op samenwerkingen met aandacht voor creativiteit, circulariteit, innovatie. We bekijken hiervoor onder andere naar de site van Marie Thumas.

bottom of page