top of page
Buddy

Buddy

Huiswerkbegeleiding voor gelijke kansen


Huiswerkbegeleiding is een belangrijke sleutel tot gelijke onderwijskansen. Sommige kinderen en jongeren kunnen thuis minder rekenen op hulp bij het structureren van hun werk, het begrijpen van de opdrachten of andere aan school gerelateerde vragen. 


Deze leerlingen matchen we met een buddy. Dat doen we intussen al bijna 15 jaar. Een buddy is meestal een student uit de lerarenopleiding, die twee dagen per week die kinderen en jongeren helpt, die naar hen luistert, hen motiveert en hen helpt bij schooltaken


De ervaring leert dat dit hen veel vertrouwen geeft en hen helpt om niet achterop te geraken. Want dit is het doel: betere slaagkansen voor elk kind


Voor dit Buddy-project is stad Leuven de verbindende schakel tussen verschillende opleidingsinstellingen: de KU Leuven, de UC Leuven-Limburg en VUB. Zij zijn samen gekomen tot een sterk concept, dat momenteel onder de noemer 'Leerbuddy" een uitrol kent in gans Vlaanderen.

bottom of page