top of page
Taalbeleid op scholen

Taalbeleid op scholen

School maken met steeds meer meertalige leerlingen

Het aantal leerlingen dat meertalig opgroeit neemt toe, ook in de Leuvense scholen. Voor hen is het soms moeilijk om het Nederlands dat op school gesproken wordt goed te begrijpen. Scholen en leerkrachten kunnen hierop inspelen met een sterk taalbeleid. De stad Leuven biedt alle Leuvense secundaire scholen nu gratis een vijfdaags opleidings- en begeleidingstraject aan om dit uit te werken.


Daarin leren zij een beleid uit te rollen rond lesgeven aan leerlingen die uit een meertalige context komen. Wie thuis opgroeit met meerdere talen kent niet alle schoolse termen in het Nederlands. Leerkrachten zien en erkennen dit en ze zoeken naar manieren om hiermee om te gaan.


Het goede nieuws is dat scholen veel kunnen doen. Leerkrachten kunnen via hun taalgebruik meertalige leerlingen toch bijvoorbeeld aardrijkskunde leren. Schooldirecties kunnen een visie ontwikkelen rond het spreken van het Nederlands en andere talen in de klas en op de speelplaats. Dat leren ze in tijdens het begeleidingstraject.

En het enthousiasme is groot, alle Leuvense secundaire scholen zijn aan het traject gestart.

bottom of page