top of page

Kudde schapen doet aan natuurbeheer op de Kesselberg

“De schapen komen voor een korte periode en ze grazen heel intensief. De groendienst bakent met verplaatsbare rasters hun graasgebied af. Daarop moeten zij zich dan de komende dagen concentreren. Nadien verhuizen ze naar een volgend stukje”, zegt schepen van openbaar groen Lalynn Wadera. Deze methodiek heet druk- of stootbegrazing omdat de schapen heel doelgericht en intensief stukken begrazen. “Zij eten het overbodige gras op, waardoor heide en kiemen van andere planten terug kunnen groeien.”

Natuurvriendelijk
De stad koos voor deze methode omdat ze het minst ingrijpend is voor de natuur. “Een andere mogelijkheid is om de grassen weg te branden of de volledige bovenste vegetatielaag weg te halen (plaggen). Dat is wat in het verleden vaak gebeurde. Maar wij kiezen nu voor begrazing, een methode die al eeuwenlang zijn nut bewezen heeft om voorzichtig om te gaan met grassen en heide”, weet schepen Wadera.

Zeldzame soorten
Op de Kesselberg zijn er veel zeldzame soorten heide, grassen en insecten. Aan de noordkant van de berg zijn er veel zaadbanken van heide terug actief geworden en die wil de stad met de begrazing door de schapen nu alle kansen geven. Aan de zuidkant zijn het vooral zeldzame grassen met een erfgoedwaarde en een unieke kever die de stad alle overlevingskansen wil geven. “Hier op de berg vinden experten zeldzame en historisch waardevolle grassen zoals het vogelpootje, het havikskruid en de muizenoor”, vertelt Wadera. Daarnaast is de Kesselberg nog de enige plaats in Vlaanderen waar de veldkrekel voorkomt.  “Die krekel heeft veel voorjaarszon nodig, met de begrazing nemen we de schaduw van de grassen weg, zodat de krekel volop kan gedijen in ons Leuvens grasland.”

Herder
De schapen zijn van een herder die zijn kudde tijdelijk op de Kesselberg laat grazen. “In het verleden had de stad een eigen schaapskudde. Die ging grazen in een aantal natuurgebieden zoals de Keizersberg, de abdij van Vlierbeek, de Kesselberg, de Parkabdij en de Dijlemeander in Wijgmaal. Omdat de dieren veel verzorging nodig hebben, laten we dat nu over aan een gespecialiseerde herder die we regelmatig inzetten voor onze waardevolle gebieden”, zegt schepen Wadera.

Als alles goed verloopt, zijn de schapen tegen eind november klaar op de Kesselberg. Zo heeft de heide de tijd om te herstellen en te kiemen. “Normaal krijgen we in de loop van de volgende jaren een meer diverse en dichter begroeide heide op de Kesselberg. Het zal er terug mooi paars kleuren”, blikt schepen Wadera vooruit.

21 okt. 2021

Wie deze weken over de Kesselberg wandelt, kan een kudde van vijfentwintig schapen zien. De stad zet de schapen tijdelijk in om de heide op een natuurvriendelijke manier te beheren. Ze eten de grassen die tussen de heide groeien weg, waardoor de heide en ook andere plantjes weer de kans krijgen om te groeien.

“De schapen komen voor een korte periode en ze grazen heel intensief. De groendienst bakent met verplaatsbare rasters hun graasgebied af. Daarop moeten zij zich dan de komende dagen concentreren. Nadien verhuizen ze naar een volgend stukje”, zegt schepen van openbaar groen Lalynn Wadera. Deze methodiek heet druk- of stootbegrazing omdat de schapen heel doelgericht en intensief stukken begrazen. “Zij eten het overbodige gras op, waardoor heide en kiemen van andere planten terug kunnen groeien.”

Natuurvriendelijk
De stad koos voor deze methode omdat ze het minst ingrijpend is voor de natuur. “Een andere mogelijkheid is om de grassen weg te branden of de volledige bovenste vegetatielaag weg te halen (plaggen). Dat is wat in het verleden vaak gebeurde. Maar wij kiezen nu voor begrazing, een methode die al eeuwenlang zijn nut bewezen heeft om voorzichtig om te gaan met grassen en heide”, weet schepen Wadera.

Zeldzame soorten
Op de Kesselberg zijn er veel zeldzame soorten heide, grassen en insecten. Aan de noordkant van de berg zijn er veel zaadbanken van heide terug actief geworden en die wil de stad met de begrazing door de schapen nu alle kansen geven. Aan de zuidkant zijn het vooral zeldzame grassen met een erfgoedwaarde en een unieke kever die de stad alle overlevingskansen wil geven. “Hier op de berg vinden experten zeldzame en historisch waardevolle grassen zoals het vogelpootje, het havikskruid en de muizenoor”, vertelt Wadera. Daarnaast is de Kesselberg nog de enige plaats in Vlaanderen waar de veldkrekel voorkomt. “Die krekel heeft veel voorjaarszon nodig, met de begrazing nemen we de schaduw van de grassen weg, zodat de krekel volop kan gedijen in ons Leuvens grasland.”

Herder
De schapen zijn van een herder die zijn kudde tijdelijk op de Kesselberg laat grazen. “In het verleden had de stad een eigen schaapskudde. Die ging grazen in een aantal natuurgebieden zoals de Keizersberg, de abdij van Vlierbeek, de Kesselberg, de Parkabdij en de Dijlemeander in Wijgmaal. Omdat de dieren veel verzorging nodig hebben, laten we dat nu over aan een gespecialiseerde herder die we regelmatig inzetten voor onze waardevolle gebieden”, zegt schepen Wadera.

Als alles goed verloopt, zijn de schapen tegen eind november klaar op de Kesselberg. Zo heeft de heide de tijd om te herstellen en te kiemen. “Normaal krijgen we in de loop van de volgende jaren een meer diverse en dichter begroeide heide op de Kesselberg. Het zal er terug mooi paars kleuren”, blikt schepen Wadera vooruit.

Anker 1
bottom of page