top of page

Leuvense onderwijsinstellingen maken ook volgende vijf jaar samen onderwijs

Alle Leuvense scholen van kleuter- tot hoger en volwassenonderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding, het lokaal overlegplatform en stad Leuven waren gisteren vertegenwoordigd op de ondertekening van het nieuwe SOM-charter. Daarin wordt de ambitie geuit om de komende vijf jaar samen te werken aan een onderwijs waarin elke lerende alle kansen krijgt.

“De voorbij jaren hebben de onderwijspartners getoond waartoe ze samen in staat zijn. Samen zochten ze naar antwoorden voor uitdagingen als schooluitval en racisme op school, verzamelden ze tijdens de coronaperiode laptops voor meer dan 600 leerlingen en organiseerden ze twee succesvolle zomerscholen voor kwetsbare leerlingen. Ik ben blij dat de Leuvense onderwijsinstellingen vandaag bevestigen dat ze de volgende vijf jaar samen onderwijs blijven maken”, aldus schepen van onderwijs Lalynn Wadera.

“In het charter uiten we de ambitie om als netwerk onderwijsuitdagingen aan te pakken door iedereen samen te brengen rond drie speerpunten: iedereen aan boord van kleuter- tot hoger en volwassenonderwijs, welbevinden en betrokkenheid van alle onderwijsactoren en diversiteit als kracht”, verduidelijkt kersvers voorzitter van SOM Jan Elen. “Door samen te  experimenteren en te ontwerpen willen we oplossingen vinden voor concrete uitdagingen en zo het Leuvens onderwijs innovatief versterken.”

Het vernieuwde engagement van het Leuvense onderwijsnetwerk werd gevierd met een feestelijke receptie voor alle onderwijsactoren. Lesgevers, directeurs, zorgcoördinatoren, ondersteuners en andere onderwijsprofessionals konden tijdens de receptie mee beslissen welke onderwijsuitdagingen de komende jaren prioriteit moeten krijgen.

Meer info over de werking en de geplande activiteiten van Samen Onderwijs Maken vindt u op https://www.samenonderwijsmaken.be/.

30 sep. 2021

Gisteren vond in STUK ‘SOM start door’ plaats. Alle Leuvense onderwijspartners kwamen er samen om het nieuwe charter van onderwijsnetwerk Samen Onderwijs Maken (SOM) te ondertekenen. Daarmee onderschrijven ze de ambitie om ook de volgende vijf jaar samen onderwijsuitdagingen aan te pakken.

Alle Leuvense scholen van kleuter- tot hoger en volwassenonderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding, het lokaal overlegplatform en stad Leuven waren gisteren vertegenwoordigd op de ondertekening van het nieuwe SOM-charter. Daarin wordt de ambitie geuit om de komende vijf jaar samen te werken aan een onderwijs waarin elke lerende alle kansen krijgt.

“De voorbij jaren hebben de onderwijspartners getoond waartoe ze samen in staat zijn. Samen zochten ze naar antwoorden voor uitdagingen als schooluitval en racisme op school, verzamelden ze tijdens de coronaperiode laptops voor meer dan 600 leerlingen en organiseerden ze twee succesvolle zomerscholen voor kwetsbare leerlingen. Ik ben blij dat de Leuvense onderwijsinstellingen vandaag bevestigen dat ze de volgende vijf jaar samen onderwijs blijven maken”, aldus schepen van onderwijs Lalynn Wadera.

“In het charter uiten we de ambitie om als netwerk onderwijsuitdagingen aan te pakken door iedereen samen te brengen rond drie speerpunten: iedereen aan boord van kleuter- tot hoger en volwassenonderwijs, welbevinden en betrokkenheid van alle onderwijsactoren en diversiteit als kracht”, verduidelijkt kersvers voorzitter van SOM Jan Elen. “Door samen te experimenteren en te ontwerpen willen we oplossingen vinden voor concrete uitdagingen en zo het Leuvens onderwijs innovatief versterken.”

Het vernieuwde engagement van het Leuvense onderwijsnetwerk werd gevierd met een feestelijke receptie voor alle onderwijsactoren. Lesgevers, directeurs, zorgcoördinatoren, ondersteuners en andere onderwijsprofessionals konden tijdens de receptie mee beslissen welke onderwijsuitdagingen de komende jaren prioriteit moeten krijgen.

Meer info over de werking en de geplande activiteiten van Samen Onderwijs Maken vindt u op https://www.samenonderwijsmaken.be/.

Anker 1
bottom of page