top of page
Zoeken

Leuvense onderwijsmakers leren signaalgedrag leerlingen lezen


Deze week kwamen 200 Leuvense onderwijsmakers samen om anders te leren kijken naar signaalgedrag van leerlingen. Ze deden dat op een actiedag tegen schooluitval. In de voormiddag volgden ze een sessie van kinder- en jeugdpsychologe Katelijne Van Lommel. In de namiddag maakten ze kennis met de verschillende partners die hen in Leuven kunnen helpen om verbindend met jongeren om te gaan en ze zo aan boord te houden. ​ De actiedag was een initiatief van het Leuvens Steunpunt tegen schooluitval.


“Er zijn steeds meer kinderen en jongeren die zich niet goed voelen. Binnen de schoolmuren uit zich dat soms in moeilijk gedrag. De lessen storen, spijbelen, pesten, niet studeren, hevig en agressief zijn of juist heel onverschillig... Soms kunnen leerlingen daardoor niet meer naar school. Regelmatig een dag afwezig zijn kan leiden tot langdurig weg blijven van school. Voor 13,5% van de Leuvense jongeren betekent het ook dat ze uiteindelijk geen diploma halen”, zegt schepen van onderwijs Lalynn Wadera. “Die uitdaging pakken we in Leuven samen aan, met verschillende partners. Omgaan met moeilijk te begrijpen gedrag en schooluitval tegengaan, het zijn complexe uitdagingen. Leerkrachten, ouders, CLB's of scholen kunnen er alleen samen echt iets aan doen. En dat is nodig, want het heeft een grote impact op de toekomst van de jongeren."

Leuvense onderwijsprofessionals, welzijnsorganisaties, ondersteuningsteams en andere experten werken al vele jaren samen tegen schooluitval. De rode draad daarin is om altijd te blijven zoeken naar een positief klimaat van verbinding met de leerlingen op school. Dat was ook de centrale focus van het leer- en inspiratiemoment.


Sprekende harten

​In de voormiddag leerden 200 onderwijsmakers belangrijke lessen van kinder- en jeugdpsychologe Katelijne Van Lommel. Zij is auteur van het boek “Sprekende harten, strijdende zwaarden.” Zij stelt dat moeilijk gedrag eigenlijk een roep om aandacht en een hulpvraag is. Ze toonde aan de hand van voorbeelden hoe onderwijsmakers dit op het eerste gezicht moeilijke gedrag, kunnen omkeren. Dat kan door er anders naar te kijken. Van Lommel gaf ook concrete tips om in moeilijke situaties het hart te laten spreken, in plaats van het zwaard te trekken.


Leuvens netwerk

​In de namiddag maakten onderwijsmakers kennis met ​ het Leuvense netwerk van welzijnsorganisaties, ondersteuningsinitiatieven en diverse experten die hen daarbij kunnen helpen. In verschillende workshops kregen deelnemers concrete tips om in de klas en op de speelplaats werk te maken van welbevinden bij kinderen en jongeren. Ze leerden hoe ze verbinding kunnen zoeken en positief kunnen omgaan met probleemgedrag. En het werd snel duidelijk dat iedereen hier beter van wordt. Leerlingen voelen zich beter omdat ze gehoord en erkend worden. Onderwijsmakers ontdekken haalbare oplossingen in dagelijkse ontmoetingen met leerlingen.


Leuvens steunpunt tegen schooluitval

De studiedag is een actie van het Leuvens Steunpunt tegen Schooluitval, een initiatief van stad Leuven, UCLL en het Lokaal Overlegplatform (LOP). Het Steunpunt versterkt samenwerkingen op lokaal niveau tussen onderwijs- en welzijnspartners.

Het is een verduurzaming van wat vanuit verschillende onderwijspartners en welzijnsorganisaties gegroeid is. ​ Leuvense scholen, CLB’s, jongerenwerkingen, welzijnsorganisaties, enz. hebben deze uitdaging vastgepakt en zijn als Leuvens netwerk beginnen samenwerken. Dat heeft geleid tot een aantal sterke initiatieven. Zorgcoördinatoren van verschillende scholen komen bijvoorbeeld geregeld samen in intervisiegroepen om elkaar te helpen bij moeilijke cases, ze organiseren opleidingsmomenten, welzijnspartners doen extra inspanningen om jongeren tijdelijk op te vangen en te begeleiden enzovoort. De focus van die samenwerkingen ligt op een positief schoolklimaat om jongeren zo goed mogelijk aan boord te houden en hen op te vangen als het toch even niet lukt.

Het Leuvens Steunpunt tegen Schooluitval zorgt ervoor dat de vele partners nu nog structureler kunnen samenwerken. Het levert cijfermateriaal over schooluitval en organiseert bijscholingen. Het brengt partners bij elkaar zodat ze ervaringen kunnen uitwisselen en zorgt voor gemeenschappelijke doelstellingen en financiering voor hun projecten.


Toekomst

​“Dat er 200 deelnemers waren op deze dag, zegt me dat de uitdaging van leerlingen die met hun gedrag een signaal willen geven, groot is. En het toont vooral dat er een grote wil is bij onze Leuvense onderwijs- en welzijnspartners om daarop in te spelen. Dat ze leerlingen proberen te begrijpen en hen aan boord willen houden. De stad blijft dit vanuit het Steunpunt verder stimuleren. En we zoeken mee verder naar nieuwe partners om daarbij te helpen. Want elk kind en elke jongere is het waard.” besluit schepen Wadera.

0 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page