top of page
Zoeken

Jongerencentrum Cidar neemt intrek in kasteeldomein De Bron

Het witte kasteel De Bron langs de Koetsweg in Kessel-Lo is toe aan bewoners die het gebouw vernieuwen en terug leven in blazen. Daarom lanceerde AG Stadsontwikkeling Leuven op vraag van stad Leuven de voorbije maanden een oproep naar kandidaat-erfpachters. Jongerencentrum Cidar zal als erfpachter het gebouw bewonen, vernieuwen en onderhouden. Cidar biedt hulpverlening aan jongeren en hun gezin. Vanuit De Bron zal Cidar zowel residentiele, ambulante als mobiele hulp organiseren. Het kasteelpark blijft in handen van de stad en publiek toegankelijk.


“We krijgen veel vragen van onder andere scholen, verenigingen, culturele spelers, hulpverleners met mooie, verbindende, vernieuwende en zorgzame ideeën voor Leuvenaars. Ze zoeken allemaal ruimte in Leuven om mee de stad te maken. Het is een bewuste keuze om enkele stadsgebouwen helemaal aan hen te geven voor die projecten. Kasteel De Bron, dat al een tijd leeg staat, is toe aan een verbouwing en nieuwe invulling. Daarom hebben we einde 2021 beslist om het ter beschikking te stellen voor een straf project dat past in de buurt”, zegt schepen van stadsgebouwen Lalynn Wadera.

AG Stadsontwikkeling Leuven voerde de procedure in opdracht van stad Leuven. “We hebben bewust gekozen voor erfpacht en dus niet voor verkoop. Die keuze past in onze strategie om waardevolle grondposities te behouden en gebouwen en gronden maximaal in te zetten in functie van het beleid dat de stad wil voeren”, licht Evelien Peeters, ondervoorzitter van AG Stadsontwikkeling (ter vervanging van voorzitter Lies Corneillie wegens moederschapsrust) toe. “In januari gingen we daarom op zoek naar een of meerdere organisaties die het gebouw voor 99 jaar in erfpacht willen nemen en er gemeenschapsvoorzieningen in onder willen brengen. Uit de procedure kwam Cidar naar voren als meest geschikte partner.” Cidar zal zijn intrek nemen in het gebouw, het park blijft in handen van de stad en toegankelijk voor iedereen.


Cidar, een hulpbron voor jongeren Cidar is een Vlaams-Brabantse organisatie actief in de jeugdhulp met drie deelwerkingen: het Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentrum Cidar (OOOC), De Vuurvogel en NAFT/Koïnoor. Zij zullen in De Bron zo’n 75 kinderen jongeren zowel mobiel, ambulant als residentieel hulp bieden en dit in samenwerking met verschillende partners.


Het OOOC zal het hele jaar door een twintigtal jongeren en gezinnen in de overgang van een moeilijke, vastgelopen leefsituatie naar een situatie met perspectief begeleiden. Voor negen jongens of meisjes zal het residentiele opvang voorzien in het kasteel dat hierdoor voortaan dag en nacht bewoond zal zijn. De Vuurvogel op haar buurt zorgt voor een vorm van mobiele begeleiding waarbij jongeren en hun context dicht bij hun eigen leefomgeving geholpen worden. Het kasteel zal voor de begeleiders de uitvalsbasis vormen. Koïnoor tenslotte probeert jongeren bij wie schooluitval dreigt, in samenwerking met het CLB en de school, individueel en in groep te begeleiden en te motiveren richting een gewoon schoolleven. Er zal in het kasteel plaats zijn voor ateliers en studielokalen. De ateliers zullen in het weekend beschikbaar zijn voor Leuvense verenigingen.


‘De Bron is voor ons de ideale plek omdat het kasteel en de omgeving inspirerend en rustgevend zijn. Net wat onze jongeren én onze begeleiders nodig hebben. Een plek waar de jongeren enerzijds rust vinden om hun situatie een plaats te geven en een traject voor de toekomst uit te tekenen. Anderzijds kunnen ze, eens ze terug voldoende vertrouwen hebben, van hieruit heel gemakkelijk de stap naar de buurt en de stad zetten. De Bron is voor hen de veilige brug naar sociaal contact, onderwijs, sport, cultuur en ontspanning”, zegt Bert Dehaerne, directeur van Cidar.


Tijdelijke maatregelen In afwachting van de start van de renovatiewerken, bekijkt de stad met de erfpachter alvast tijdelijke ingrepen om het gebouw te onderhouden. Wanneer de renovatiewerken starten, is nog niet duidelijk, maar Cidar bekijkt of gedeeltelijke activiteiten mogelijk zijn in het kasteel in afwachting van de start van de werken.


Domein met een rijke geschiedenis Het kasteeldomein De Bron beslaat een domein van bijna vijf hectare en ligt aan de Koetsweg in Kessel-Lo, verscholen tussen de groene flanken van de getuigenheuvels. De site kent een rijke geschiedenis met een eerste bebouwing rond het jaar 1000. Een Leuvense magistraat liet er in het midden van de 19e eeuw een kasteel bouwen. Rond 1913 kreeg het gebouw zijn huidige, neoclassicistische jasje. Het kasteelgebouw is gelegen in parkgebied en vormt als het ware een poort naar een openruimtegebied langs de noordelijke flank van de Trolieberg met het kasteelgebouw centraal, uitkijkend naar het park en het achterliggend biologisch zeer waardevol eikenbos.

10 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page