top of page
Zoeken

Stad Leuven gaat op zoek naar erfpachter voor kasteel De Bron

De toekomstplannen voor het kasteeldomein De Bron in Kessel-Lo zijn bekend. Stad Leuven zal het kasteel in erfpacht geven. Op vraag van de stad gaat het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) vanaf januari op zoek naar een kandidaat-erfpachter om het kasteel op te waarderen en er gemeenschapsvoorzieningen in onder te brengen. Het kasteelpark blijft in handen van de stad.


In 1972 kwam het domein in handen van de stad, die er de sportdienst onderbracht en de vzw WISPER. Sinds 2017 is het gebouw niet langer in gebruik. “Met de aankoop van de Scheutsite kwam er nog een stadsgebouw bij. Op dat moment besloten we met het stadsbestuur om te evalueren hoe we het geheel aan stadsgebouwen financieel haalbaar houden. Maar vooral ook hoe we onze gebouwen optimaal kunnen gebruiken. Een extern studiebureau bekeek de kansen en beperkingen van kasteeldomein De Bron. Het werd duidelijk dat veel organisaties ruimte zoeken voor hun activiteiten. We willen hen de kans geven om in De Bron een aanbod uit te rollen voor Leuvenaars”, zegt schepen van stadsgebouwen Lalynn Wadera. “Daarom komt er in januari een oproep voor een geïnteresseerde partner of een groep van partners die nieuw leven in De Bron willen blazen.”


Het AGSL zal deze procedure voor stad Leuven voeren. “We hebben gekozen voor erfpacht en dus niet voor verkoop. Die keuze past in onze strategie om waardevolle grondposities te behouden en gebouwen en gronden maximaal in te zetten in functie van het beleid dat de stad wil voeren”, licht Lies Corneillie, voorzitter van AGSL, toe. “Vanaf januari gaan we op zoek naar een of meerdere organisaties die het gebouw voor 99 jaar in erfpacht willen nemen. De erfpachter moet zelf zorgen voor de uitbating en de financiële middelen verzamelen om het gebouw op te waarderen. Bovendien moet de nieuwe invulling hoofdzakelijk gericht zijn op gemeenschapsvoorzieningen, bijvoorbeeld onderwijs, cultuur of vrije tijd. We vragen aan kandidaten om rekening te houden met de vele voorstellen die Leuvenaars deden in het kader van ‘Leuven, maak het mee’ en de buurtbevraging in het najaar van 2020. Omwonenden en verenigingen uit de buurt bezorgden ons immers heel wat ideeën en voorstellen voor de toekomstige invulling van het kasteel.”


De toekomstige erfpachter moet daarnaast rekening houden met de draagkracht van de directe omgeving, de natuur- en erfgoedwaarde van het kasteel en het park, de mobiliteit in de buurt en het publieke karakter van het park. “Want het gebouw blijft het karakter van een stadsgebouw houden. Het is er voor alle Leuvenaars, met optimaal respect voor de buurt en de ruimere omgeving”, aldus de schepenen.


Procedure De procedure zal in twee fasen verlopen met het indienen van een eerste voorstel (een conceptnota) in fase één. In de tweede fase kunnen maximaal vijf geselecteerde kandidaten hun uitgewerkt voorstel (het definitief projectvoorstel) indienen. In de loop van januari volgen meer details over de oproep. Geïnteresseerden vinden vanaf januari meer informatie over de oproep op www.agsl.be.


Domein met een rijke geschiedenis Het kasteeldomein De Bron beslaat een domein van bijna vijf hectare en ligt aan de Koetsweg in Kessel-Lo, verscholen tussen de groene flanken van de getuigenheuvels. De site kent een rijke geschiedenis met een eerste bebouwing rond het jaar 1000. Een Leuvense magistraat liet er in het midden van de 19e eeuw een kasteel bouwen. Rond 1913 kreeg het gebouw zijn huidige, neoclassicistische jasje. Het kasteelgebouw is gelegen in parkgebied en vormt als het ware een poort naar een openruimtegebied langs de noordelijke flank van de Trolieberg met het kasteelgebouw centraal, uitkijkend naar het park en het achterliggend biologisch zeer waardevol eikenbos.


Andere kasteeldomeinen Naast De Bron herbergt Kessel-Lo nog twee andere bijzondere kasteeltjes: kasteel Heuvelhof aan de Diestsesteenweg en kasteel Heiberg. In kasteel Heuvelhof is sinds een jaar De Nomade gehuisvest, een open onthaalhuis voor anderstalige nieuwkomers. De stad wil de komende jaren in het kasteel een ruimere werking rond etnisch-culturele diversiteit uitbouwen en het omliggende park renoveren. Kasteel Heiberg zal in 2023 een gelijkaardig proces als kasteel De Bron doorlopen.

12 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page