top of page
Zoeken

'Leraar is het mooiste beroep, of … zou het kunnen zijn'

Ondertussen zijn we dik een maand in het nieuwe schooljaar. En na de eerste hectiek van zoeken en alles op orde krijgen – is daar 5 oktober. Dag van de Leraar. Een dag speciaal om waardering voor onze leraren uit te spreken en te tonen.


Meer dan nodig – want midden van al die negatieve berichten over onderwijs – dalende kwaliteit, lerarentekort, lege brooddozen – zou je durven vergeten dat leraar zijn, zo waardevol en mooi is.

Iedereen kent wel zo eentje; die leraar die in jou geloofde, die je inspireerde, die is ‘blijven hangen’. En wie kent er niet nog heel goed het allereerste versje in bijvoorbeeld het Frans? Leraren maken een verschil in het leven van iedereen. Nog meer voor kinderen waarvoor er thuis weinig mentale of fysieke ruimte is om die inspiratie te geven.


Tegelijkertijd zien we dat leraren wroeten, ze zoeken het evenwicht tussen wat er echt toe doet – lesgeven, kinderen en jongeren doen groeien – en de vele ruis die er ontstaat door discussies over leerdoelen, onduidelijke verwachtingen over een inclusieve klas, grote verschillen ook in die klas, tegenstrijdige berichten over het belang van andere talen thuis en op school, grote druk van centrale toetsen, gebrek aan ondersteuning als leerlingen mentale problemen ervaren, onduidelijkheid over de rol van digitalisering, … Ik kan het lijstje nog ver aanvullen.


Leraren maken daar absoluut het beste van, ze houden de ballen in de lucht, maar het voelt als energieverlies. En zij en wij, de buitenstaanders, vergeten wat ook weer de essentie is van leraar zijn. En dan blijft de waardering te vaak uit.


Vandaag roep ik iedereen op om de positieve bril op te zetten en te focussen op waar elke leraar sterk in is. Ga eens op zoek naar een kenmerk waarvoor je de leraar uit jouw omgeving een pluim geeft. Waarderen dus.


In Leuven doen we dat ook waar kan. Want leraar is het mooiste beroep – en zeker in Leuven is dat een feest."Vandaag roep ik iedereen op om de positieve bril op te zetten en te focussen op waar elke leraar sterk in is. Ga eens op zoek naar een kenmerk waarvoor je de leraar uit jouw omgeving een pluim geeft. Waarderen dus. "We zorgen voor een Leuvens groepsgevoel. Deze week toonden we dat door in elke leraarskamer een vlaggenlijn op te hangen met de slogan: “Lesgeven in Leuven is een feest.” Doorheen het werkjaar ondersteunen we Leuvense leraren om in de klas het beste van zichzelf te geven. En we investeren in een breed vormingsaanbod, onder andere tot kindertalentenfluisteraar onder begeleiding van Luk De Wulf. We zetten ontmoeting tussen scholen op. We zorgen voor extra handen op school in de vorm van brugfiguren – zodat leraren zich kunnen focussen op hun kerntaak. We maken budget vrij zodat leraren op school vernieuwende projecten kunnen uitwerken. En ja, op algemeen verzoek sluiten we het jaar af met een grootse fuif.


Maar eerlijk is eerlijk – de echte hefboom ligt op Vlaams niveau, meer bepaald bij de minister van onderwijs. Als we willen waarderen met impact, dan zit dat in het lerarenstatuut en in de omkadering op school en in de klas. In de visie ook. Ik denk dan aan duidelijke wetenschappelijk onderbouwde standpunten, voldoende middelen en creativiteit om extra handen in de klassen te krijgen, kansen voor leraren om zich verder te ontwikkelen, een modern personeelsbeleid dat kansen geeft om te groeien, ruimte om te experimenteren voor wie dat wil en - waarom niet – een coach die kan meedenken als de klassamenstelling zo uitdagend is dat je het niet meer ziet?


Een warme oproep dus ook – vooral eigenlijk - aan onze minister van Onderwijs: waardeer onze leraren. Kijk verder dan de leerdoelen, wees helder, zorg voor ondersteuning, meer handen, minder ruis. Het is hoog tijd.


Voor alle leraren – overal in Vlaanderen en natuurlijk ook die in Leuven: Merci voor wat jullie elke dag doen. Merci om elke dag het beste van jezelf te geven. Merci om onze kinderen te doen groeien. En voor mij persoonlijk – merci juf Vic & Sabine, merci juf Evelien, merci juf Marijke.


Lalynn Wadera

Schepen van onderwijs in Leuven

84 weergaven0 opmerkingen

Commenti


bottom of page