top of page
Zoeken

MaakLeerPlek in de silo’s en Molens van Orshoven aan de Vaartkom

Stad Leuven en stadsontwikkelaar Ertzberg sloten een samenwerkingsovereenkomst af om, voor een periode van vier jaar, een tijdelijke functie onder te brengen op de gelijkvloerse verdieping van de indrukwekkende silo’s aan de Vaartkom. Binnen het stadsproject Vaartopia zullen de silo’s, samen met een deel van de aangrenzende Molens van Orshoven, ingericht worden tot MaakLeerPlek. Dit om verder in te zetten op creativiteit, innovatie en kruisbestuiving tussen verschillende sectoren, samen met de vele betrokken bedrijven, onderwijsinstellingen en organisaties.


Leuven gonst van de creativiteit en ondernemingszin. De vraag naar fysieke ruimte om projecten op te starten waar verschillende sectoren elkaar ontmoeten, wordt alsmaar groter. Vaartopia, een stadsvernieuwingsproject van de stad Leuven, wil hierop een antwoord bieden door verschillende ruimten aan de Vaartkom een nieuwe, tijdelijke invulling te geven. “De stad zet, mede dankzij Vlaamse subsidies, in op tijdelijke inname van industriële ruimten. Zo is het betaalbaar, flexibel én ecologisch om deze gebouwen nieuw leven in te blazen”, zegt schepen van economie en onderwijs Lalynn Wadera.

Twee van die ruimten zijn de silo’s en Molens van Orshoven. “De MaakLeerPlek wordt een open plek waar maken en leren, kennisdelen en innovatie centraal staat. Door het open karakter creëren we de mentale ruimte voor vernieuwende samenwerkingen. We geven Leuvenaars kansen om te leren door te doen, om hun talenten te ontdekken en te ervaren hoe unieke samenwerkingen verrassende ideeën geven”, gaat schepen Wadera verder.


“De MaakLeerPlek zal daarnaast lokaal verankerd zijn: buurtbewoners en -werkingen, kunstenaars, verenigingen, scholen, bedrijven, kinderen en jongeren kunnen er elkaar ontmoeten en van elkaar leren. Een vrijhaven voor jong talent, maar ook voor verenigingen die al langer aan de weg timmeren. Ik verwacht erg veel van deze werkplek. Niet in het minst voor de leerlingen en de docenten van het SLAC. Zij krijgen immers met de MaakLeerPlek een extra uitvalsbasis én een onuitputtelijke inspiratiebron”, aldus schepen van cultuur Denise Vandevoort.


De stad is nu op zoek naar een coördinator die samenwerking met verschillende partners opzet en het programma en de organisatie van de MaakLeerPlek vormgeeft. Die zal, in nauwe samenwerking met stad Leuven en Ertzberg, partners aantrekken om op die manier het programma en de organisatie van de MaakLeerPlek in te vullen.


Wachtgevel Een van de ambities van de MaakLeerPlek is om via open oproepen gezamenlijke, cross-over projecten op te starten die vertrekken vanuit een maatschappelijke uitdaging. Belangrijk aan die projecten is dat ze een open einde en karakter hebben. Een voorbeeld van zo’n project is de Wachtgevel, een duurzame constructie die via ontwerpcollectief b00t tot stand kwam en nu aan de gevel van de Molens te bewonderen is. “We zetten een participatief productieproces op om plastic afval te verzamelen en te smelten in mallen tot plastieken tegels. Wachtgevel levert zo een eerste bescheiden bijdrage aan de realisatie van de MaakLeerPlek: een plaats van creatief maken, duurzaam innoveren en kennis delen”, aldus Joachim Mertens van b00t.


Tijdelijkheid Bij de inrichting tot MaakLeerPlek zal de stad veel belang hechten aan het gebruik van duurzame, modulaire materialen die later makkelijk op een andere, meer permanente plek opnieuw kunnen gebruikt worden”, zegt schepen van vastgoed Lies Corneillie. Via een open call zal de stad een bouwteam aanstellen voor de tijdelijke inrichting. Na vier jaar experimenteren in de Silo’s zal de werking van de MaakLeerPlek verplaatsen naar een meer permanente bestemming. De silo’s zullen dan een andere definitieve bestemming krijgen. “Tijdelijkheid is een troef: het draagt bij tot de flexibiliteit van de ruimtes met een open karakter en introduceert een mentaliteit van pionieren”, aldus stadsontwikkelaar Ertzberg.


Maatschappelijke betrokkenheid Ertzberg zet in op maatschappelijke betrokkenheid en sociale interactie in de stadswijk Tweewaters. In ‘de Ark’ geven de bewoners van de assistentiewoningen dynamiek hieraan door de interactie met de kinderkribbe. In de J.P. Minckelersstraat heeft Ertzberg de realisatie van de lokale school Stroom met een uitdagend opvoedingsproject mogelijk gemaakt. In ‘The View’ wordt de omvangrijke muurschildering in de brandweerkazerne van Théo Humblet gerestaureerd en herbestemd. Ertzberg participeert ook financieel in de ambitie van de stad Leuven en Ertzberg om samen cultuur en creativiteit een plaats te geven in de Molens van Orshoven als kloppend hart van Tweewaters.


Eerste plannen De opening van de MaakLeerPlek is gepland voor het voorjaar van 2020, maar dit jaar zullen er al heel wat activiteiten plaatsvinden. Op 8 mei organiseert het onderwijsnetwerk Samen Onderwijs Maken (SOM) er het netwerkevent ‘Iedereen meester!’ voor scholen en onderwijsprofessionals. In de zomer vindt er een nieuwe editie van Zomer in de Molens plaats en ook in het najaar is er ruimte voor pop-up events.


Leuvenaars, kunstenaars, verenigingen, buren, organisaties of bedrijven met wilde ideeën over de MaakLeerPlek kunnen die nu al delen door een mailtje te sturen naar info@vaartopia.be.

3 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page